Na to môžete použiť požiadavku /status-check.xml?quick=true

Demo: https://demo.flexibee.eu/status-check.xml?quick=true

Vracia XML alebo JSON s niektorými informáciami o behu a stavom 200. Ak sa server nespustí, vráti 503 + XML/JSON s popisom.

Môžete tiež použiť /status/measure

Did this answer your question?