URL pre kontrolu stavu Flexi

Ako zistím, že inštancia (server) beží

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Na to môžete použiť požiadavku /status-check.xml?quick=true

Vracia XML alebo JSON s niektorými informáciami o behu a stavom 200. Ak sa server nespustí, vráti 503 + XML/JSON s popisom.

Môžete tiež použiť /status/measure

Did this answer your question?