Ak sa váš klient začne po určitom čase používania zasekávať a intenzívne využívať procesor, až prestane reagovať úplne, pravdepodobne nemáte pre proces Javy nastavený dostatok pamäte. Táto situácia môže typicky nastať pri generovaní tlačových zostáv alebo pri exporte veľkého množstva údajov.

Identifikácia problému

Tento krok môžete preskočiť. Problém s nedostatkom pamäte možno overiť spustením klienta z príkazového riadku (terminálu) za predpokladu rovnakej konfigurácie pamäte ako pri bežnom spustení (pozri konfiguračné súbory). Klienta môžete spustiť z príkazového riadku nasledujúcimi spôsobmi:

  • Windows:C:\Program Files (x86)\WinStrom\spustit-winstrom.bat Pred spustením porovnajte parametre v tomto súbore so súborom parameters.txt

  • Linux: v okne terminálu spustite t /usr/bin/flexibee totožné s bežným spustením aplikácie

  • MacOS: v okne terminálu (Terminál) spustite /Applications/FlexiBee.app/Contents/MacOS/flexibee-console pred spustením porovnajte parametre v tomto súbore s konfiguráciou v Info.plist

Pri zaseknutí konzoly z dôvodu nedostatku pamäte sa potom v konzole zobrazia nasledujúce chyby:

  1. java.lang.OutOfMemoryError: java heap space

  2. java.lang.OutOfMemoryError: permGen space

Prvý indikuje nedostatočnú celkovú veľkosť pamäte a možno ho upraviť pomocou parametra Java -Xmx, zatiaľ čo druhý indikuje nedostatočnú veľkosť priestoru PermGen a možno ho upraviť pomocou parametra -XX:MaxPermSize.

Upraviť parametre

Hodnoty parametrov, ktoré ovplyvňujú maximálnu veľkosť pamäte aplikácie, môžete zmeniť v týchto konfiguračných súboroch:

  • Windows: C:\Program Files (x86)\WinStrom\parameters.txt alebo v ceste, kde ste nainštalovali Flexi

  • Linux: /etc/default/flexidfill parameter: Flexi_JAVA_ARGS="${FLEXI_JAVA_ARGS} -Xmx1200m -XX:MaxPermSize=256m"

  • MacOS: /Applications/Flexibee.app/Contents/Info.plist

Odporúčané hodnoty parametrov:

Minimálne odporúčané zvýšenie

Java heap -Xmx800m -Xmx1500m

PermGen -XX:MaxPermSize=128m -XX:MaxPermSize=256m

Ak potrebujete viac ako 1 GB pamäte, odporúčame použiť 64bitovú Javu. 32bitová Java má limit 1 - 1,2 GB v závislosti od operačného systému. V prípade, že balík preinštalujete, budete bohužiaľ musieť znovu nastaviť parametre (platí pre systémy Windows a macOS).

Did this answer your question?