Skip to main content
Priradenie čiastočnej platby v mene

Ako priradiť čiastočne zaplatenú faktúru v EUR k platbe v CZK?

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Existujú dve možnosti:

1

) Nastavte menu na uhrádzanej faktúre na EUR a vykonajte párovanie (s vyplnením ručne vypočítaného kurzu - hodnota CZK banky/hodnota zvyšku faktúry v EUR).

2

) Zaúčtujte hodnotu v banke na účet 261 a potom vytvorte Zápočet. Na jednej strane sa vyrovná účet 261, na druhej strane sa opäť prepočíta hodnota v CZK na EUR a vykoná sa párovanie.

Did this answer your question?