Telefón, e-mail, kontaktná osoba na webovej stránke sú osobné údaje. Na základe týchto informácií možno osobu identifikovať.

V prípade spoločnosti nejde o osobné údaje, spoločnosť nie je dotknutou osobou v zmysle GDPR. Dotknutou osobou je len fyzická osoba.

Did this answer your question?