Skip to main content
Tento fakturačný doklad nie je určený na úhradu

Error: this invoice document is not intended for payment (DoclFak#550: doclK=documenttype.zdd).<p>

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

K chybe dochádza pri rozšírenom automatickom párovaní, keď typ (alebo druh) vystavenej zálohynie jev

nastaveniach firmynastavený

na

ZÁLOHU (Firma -> Nastavenia -> Moduly -> Predaj -> Typy dokladov pre automatické generovanie -> Vystavené zálohy)

.

Skontrolujte tiež, či nastavenia firmy rešpektujú pôvodné nastavenie (pod ktoré môžu niektoré dokumenty spadať) a nie je pre ne vyplnený nesprávny typ dokumentu (alebo žiadny).

Did this answer your question?