All Collections
Dokumentácia REST API
Referenčná príručka REST API a často kladené otázky
Vytvorenie dobropisu a jeho prepojenie s faktúrou v jednej požiadavke
Vytvorenie dobropisu a jeho prepojenie s faktúrou v jednej požiadavke

Nemôžem vytvoriť dobropis cez API a prepojiť ho s faktúrou

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Did this answer your question?