Skip to main content
Vyhľadanie cenníkovej položky ako podobnej položky

Ako zistiť, kde je cenníková položka uvedená ako podobná položka

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V záznamoch /podobne-zbozi.xml je možné filtrovať záznamy podľa cenníkového kódu (filtrovať podľa kódu záznamu, ktorý chcete nájsť ako podobnú položku).

Ak v adrese URL použijete ?detail=full, pre príslušné záznamy sa zobrazí aj prvok cenník, ktorý obsahuje kód z cenníka položky, v ktorom je uvedená hľadaná položka ako podobná položka.

Did this answer your question?