Táto chyba sa zobrazí, ak počet výrobných čísel nezodpovedá množstvu.

Toto sa zobrazí aj vtedy, ak sú (boli) akceptované výrobné čísla, ktoré už sú (boli) vo Flexi. Výrobné čísla musia byť jedinečné.

Did this answer your question?