All Collections
Dokumentácia REST API
Referenčná príručka REST API a často kladené otázky
Chyba API: nie je zadaný dostatočný počet výrobných čísel
Chyba API: nie je zadaný dostatočný počet výrobných čísel
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Táto chyba sa zobrazí, ak počet výrobných čísel nezodpovedá množstvu.

Toto sa zobrazí aj vtedy, ak sú (boli) akceptované výrobné čísla, ktoré už sú (boli) vo Flexi. Výrobné čísla musia byť jedinečné.

Did this answer your question?