Aplikácia API môže generovať výstupy podobne ako desktopová aplikácia (ale bez možnosti nastavenia parametrov v sprievodcovi). Je možné použiť filtrovanie, úroveň podrobnosti, ...

Tu je príklad adresy URL, na ktorej získate obrat prostredníctvom rozhrania API:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/turnover-balance.pdf

https://demo.flexibee.eu/c/demo/obratova-predvaha

https://demo.flexibee.eu/c/demo/obratova-predvaha.xml


V tejto adrese je k dispozícii prehľad záznamov vrátane daných účtovných výstupov (hodnota prvku <recordPath> je vždy súčasťou adresy URL.

https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list.xml

Did this answer your question?