<?xml version="1.0"?>

Súbor šablóny (pre cenník) si môžete stiahnuť tade.

Po úspešnom odoslaní žiadosti sa vytvorí príloha vo formáte .jpeg pre cenník s ID 55.

Did this answer your question?