Ano, ak v ponuke Nástroje > Osoby a používatelia nastavíte aspoň jednu z možností Meno, Priezvisko, Titul pre používateľa, ktorý je prihlásený a tlačí dokument, budú sa tieto informácie tlačiť, napríklad pri faktúrach, objednávkach atď.

Nie všetky doklady však tieto informácie obsahujú, bolo by potrebné tieto tlačové zostavy upraviť.

Ak máte záujem o úpravy, obráťte sa na našu zákaznícku podporu s požiadavkou, do ktorých zostáv potrebujete pridať informácie.

Did this answer your question?