Obrázková príloha musí byť zakódovaná pomocou kódovania base64 do prvku content. Ukážkový súbor cenik_priloha_base64.xml

Import potom môžete vykonať prostredníctvom rozhrania API alebo v aplikácii na pracovnej ploche v ponuke Tools > Import > Import XML.

Did this answer your question?