Vytvorenie vetvy stromu:

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

Priradenie položky k vetve:
<?xml version="1.0"?>

Did this answer your question?