Pri vytváraní nového FAP v rozbaľovacom zozname pre pridanie položky Pridať vyberieme možnosť Hromadná fakturácia účteniek (vyberieme len danú účtenku), potvrdíme a vymažeme tovar, ktorý nechceme mať vo faktúre

Čiastočne vyfakturovaný tovar sa zobrazí u príjemcu, prefakturovanie je možné vykonať jednoducho cez Služby → Vytvoriť faktúru (na faktúre sa zobrazí zvyšok nevyfakturovaného tovaru príjemcu)

Did this answer your question?