Skip to main content
Faktúra bez odpočtu DPH - Slovensko

Ako zadať faktúru s DPH na úhradu, ale bez odpočtu DPH - slovenská legislatíva

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak máte vo Flexi nastavenú slovenskú legislatívu a potrebujete vystaviť faktúru s DPH na úhradu, ale bez odpočtu DPH, musíte postupovať nasledovne:

1. v prijatej faktúre zadajte položku sadzby DPH a nastavte príslušný riadok DPH na odpočet

2. zadáte druhú položku s nulovou sadzbou a so zápornou hodnotou, ktorá bude zodpovedať hodnote DPH prvej položky. Pre túto druhú položku nastavíte riadok DPH na "Bez účinku".

Did this answer your question?