Platba FAP z bankového úveru

Ako zaevidovať bankový úver a uhradiť z neho faktúry

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak máte bankový úver, z ktorého peniaze nejdú cez bankový účet, môžete bankový úver zaevidovať prostredníctvom zápočtu a uhradiť z neho faktúry.

Zaznamenajte celkový kredit ako príjem v zápočtoch a potom porovnajte výdavky v zápočtoch s prijatými faktúrami.

Did this answer your question?