Ak máte bankový úver, z ktorého peniaze nejdú cez bankový účet, môžete bankový úver zaevidovať prostredníctvom zápočtu a uhradiť z neho faktúry.

Zaznamenajte celkový kredit ako príjem v zápočtoch a potom porovnajte výdavky v zápočtoch s prijatými faktúrami.

Did this answer your question?