Email sa dá ľahko podvrhnúť, musíte byť opatrní. Nie je možné jednoznačne identifikovať osobu podľa e-mailu. Je možné ju ponechať na bežnú komunikáciu, pokiaľ sa e-mailová adresa nebude ďalej používať na marketing.

Did this answer your question?