Skip to main content
Ako overiť klienta, ak poznám e-mail len z pohľadu GDPR

Ako overiť, že ide o klienta? Ak mi pošle e-mail, mám si ho uložiť a na aký účel

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?