Na aké subjekty sa vzťahuje GDPR

Ochrana sa vzťahuje na fyzické osoby, fyzické osoby podnikateľov a čo napríklad na fakturačné spoločnosti (a.s., s.r.o.)

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

GDPR je ochrana fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

Ochrana údajov sa teda vzťahuje aj na osobu s identifikačným číslom.

Osobné údaje sa týkajú žijúcej fyzickej osoby, GDPR vylučuje ich uplatňovanie
na údaje o zosnulých osobách.

Odberateľ údajov nie je len právnická osoba. Na spoločnosti sa teda ochrana nevzťahuje (resp. nemusia mať účel spracovania týchto údajov, pretože sa nepovažujú za osobné).

Did this answer your question?