GDPR je ochrana fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

Ochrana údajov sa teda vzťahuje aj na osobu s identifikačným číslom.

Osobné údaje sa týkajú žijúcej fyzickej osoby, GDPR vylučuje ich uplatňovanie
na údaje o zosnulých osobách.

Odberateľ údajov nie je len právnická osoba. Na spoločnosti sa teda ochrana nevzťahuje (resp. nemusia mať účel spracovania týchto údajov, pretože sa nepovažujú za osobné).

Did this answer your question?