Vidíme, že tento bod bude riešený vo fronte na vývoj v dlhodobejšom horizonte.

Did this answer your question?