Skip to main content
Flexi netlačí - Windows 10
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prekontrolujte aktualizáciu Windows 10, v prípade verzie 1803 (April Update) nie je možné tlačiť z Flexi, pravdepodobne chyba Jasperu alebo Javy.

Aby ste obnovili tlač v aplikácii Flexi, musíte vybrať položku "Spravovať" a potom v zozname tlačiarní vybrať položku "Vlastnosti tlačiarne" na danej tlačiarni.

Na karte "Rozšírené" zmeňte ovládač a potvrďte ho tlačidlom "Použiť".

Potom znova vyberte pôvodný ovládač a potvrďte OK. Potom stačí reštartovať systém Flexi, ovládač sa znovu načíta a môžete tlačiť.

Did this answer your question?