Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Inštalácia a prevádzka
Vo Win10 sa pri odosielaní dokumentov e-mailom prílohy nevkladajú do e-mailového klienta
Vo Win10 sa pri odosielaní dokumentov e-mailom prílohy nevkladajú do e-mailového klienta

Windows 10 - nevkladanie príloh do e-mailového klienta

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Zaškrtnite všetky 3 cesty, kde možno nastaviť predvolené aplikácie:

1) Predvolené aplikácie - pre e-mail

2) Nastavenia aplikácie podľa protokolu - protokol MAILTO (nastavte predvoleného e-mailového klienta)

3) Nastavenie predvolených možností podľa aplikácie (nastavte klienta na príponu .eml)

Ak je všetko správne nastavené a stále to nefunguje, pozrite sa do registra na cestu (regedit):

HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Clients/Mail

alebo HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Clients/Mail

  • kde by mal byť nastavený váš predvolený e-mailový klient (napr. Microsoft Outlook)

  • ak je nastavený iný (nesprávny) e-mailový klient, zmeňte hodnotu na správneho e-mailového klienta

LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

alebo LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

  • podľa verzie Javy (32bit/64bit) musí byť MAPI v registroch nastavené na 1:

Did this answer your question?