Táto chyba nastáva z dôvodu nedostatku pamäte pre Javu, pre jej zvýšenie postupujte podľa dokumentácie.

Did this answer your question?