Error: class java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Táto chyba nastáva z dôvodu nedostatku pamäte pre Javu, pre jej zvýšenie postupujte podľa dokumentácie.

Did this answer your question?