Skip to main content
Záplata v. 2018.1.1.1 a staršie
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Verzia záplaty 2018.1.1.1:

Pokrok v systéme Linux:

Postup pre windows a macos je analogický, len sa líšia cesty ( https://www.flexibee.eu/podpora/dokumentace/instalacni-prirucka/umisteni-adresaru/ ).

Všeobecný postup pri opravovaní ľubovoľnej verzie:

  • prepíšte súbor /usr/share/flexi/lib/verificator-1.5.jar ( https://download.flexibee.eu/download/verificator-patch/verificator-1.5.jar )

  • nahradiť príslušný riadok v súbore /usr/share/flexi/lib/client.txt:

  • verificator-1.5.jar 18170 sha1:eeeaef2cf23d1c4b28daf6d9192ec9a01c0c5e84

  • ->

  • verificator-1.5.jar 18577 sha1:c0613632ad63f41edbf0f39595e11a11960a0385

  • na klientských staniciach odstráňte obsah .winstrom/cache/ a radšej súčasne prepíšte verificator-1.5.jar a upravený client.txt v inštalácii klientskej aplikácie

Did this answer your question?