Podporované verzie Java
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

V súčasnosti podporujeme Java 8 (9 a 10 nie sú podporované). Java 8 na stiahnutie TAM.

V rokoch 2019/2020 bude Java 11 LTS pravdepodobne zaradená medzi podporované verzie Javy.

Did this answer your question?