Nastavenie SPF pre prevádzku v cloude
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ak používate SPF (Sender Policy Framework), je možné, že pri prevádzke v cloude Flexi Cloud sa e-maily klientom niekedy nedoručujú. SPF je nástroj, ktorý pomocou konfigurácie DNS zabraňuje odosielaniu e-mailov zo zahraničných serverov pod vašou doménou. Samotné e-maily (alebo protokol SMTP) to neriešia.

Jedným z dôvodov nedoručenia môže byť nastavenie SPF. Aktuálnu hodnotu svojho SPF môžete získať pomocou SPF Query Tool.

Do nastavení SPF musíte pridať include:_spf.flexibee.eu

Výsledné nastavenia DNS potom môžu vyzerať takto:

@ TXT v=spf1 a mx include:_spf.google.com include:_spf.flexibee.eu ~all

Did this answer your question?