Ak máte podozrenie, že časy odozvy v aplikácii Flexi sú dlhšie ako zvyčajne, môžete použiť nasledujúci postup na overenie, či nie je problém s internetovým pripojením:

  1. v module Nápoveda- O aplikácii Flexi - otvorte záložku Podrobnosti O aplikácii - skontrolujte hodnoty na riadkoch Odozva Server, Odpoveď servera proxy a Odpoveď stránky - ak si nie ste istí, či sú hodnoty stále v poriadku, obráťte sa na technickú podporu, ktorá vám ich pomôže skontrolovať.

  2. vykonajte speedtest svojho internetového pripojenia - môžete si vybrať zde

  3. spustite príkazový riadok/terminál (start - cmd) a otestujte odpovede písaním na demo.flexibee.eu a pre porovnanie možno na google.com

Obvyklý čas odozvy sa pohybuje v desiatkach ms. V prípade vyšších hodnôt je potrebné skontrolovať pripojenie u poskytovateľa internetu.

Did this answer your question?