V termináli zadajte nasledujúci príkaz:

  • tail -n 200 /var/log/flexi.log(výpis bude obsahovať posledných 200 riadkov)

  • head -n 200 /var/log/flexi.log(výpis bude obsahovať prvých 200 riadkov)

Did this answer your question?