Skip to main content
Kde nájsť log PostgreSQL
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Windows

Správa počítača -> Prehliadač udalostí -> Protokoly systému Windows -> Aplikácie

macOS

Príkaz, ktorý skopíruje protokol do priečinka Dokumenty, kde ho možno prečítať a nahrať:
sudo cp /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log ~/Documents/ & sudo chmod 777 ~/Documents/startup.log


Linux

/var/log/postgresql/postgresql-9.6-flexi.log (tučne vyznačená verzia pgSQL sa môže líšiť)

Did this answer your question?