Fixopie: TLSAException - Timeout while resolving TLSA
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Závada: Timeout while resolving TLSA, obvykle indikuje problém DNS s vašim pripojením, overte si to u poskytovateľa internetových služieb. Časový limit uvedený v chybe znamená, že aplikácia Flexi odoslala dotaz na záznam TLSA, ale nedostala odpoveď - TLSA nie je nastavená/nie je k dispozícii.

Používaný systém DNS musí mať podporu TLSA. Prípadne sa musíte pripojiť priamo k IP adrese, potom sa kontrola nevykoná. Toto riešenie je možné iba na vašom vlastnom serveri, nie v cloude.

Môžete tiež skúsiť zmeniť konfiguráciu servera DNS na Google, pozri https://www.lupa.cz/clanky/google-nabizi-verejne-dns-pro-rychlejsi-internet/

Ak nastavenie iného DNS nefunguje, komunikáciu blokuje niečo iné. Môže byť ovplyvnená firewallom, antivírusom atď., t. j. nejakým zabezpečením, ktoré je priamo v počítači alebo routeri.

Did this answer your question?