Fixopia: StackOverflowError
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

V ladiacich príkazoch so sériou opakovaných volaní sa vyskytuje chyba java.lang.StackOverflowError:

at java.awt.AWTEventMulticaster.componentMoved(AWTEventMulticaster.java:169)
....
at java.awt.AWTEventMulticaster.componentResized(AWTEventMulticaster.java:159)


Chybu pravdepodobne spôsobuje problém so zobrazením veľkého množstva údajov.

Pre hlbšiu analýzu nám musíte poslať zálohu údajov spoločnosti - www.flexibee.eu/nahrat

Popíšte nám, ako problém vzniká (ideálne krátke video, snímky obrazovky s popisom)

Did this answer your question?