Skip to main content
Fixopie: java.lang.module.FindException: module java.xml.ws not found

Deje sa to aj na Ubuntu

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Flexi sa pravdepodobne pokúša spustiť na vyššej verzii Javy, ktorá nie je podporovaná. Musíte sa pozrieť do príkazu "java -version" alebo "update-alternatives --display java" a prípadne zmeniť konfiguráciu na podporovanú verziu.

Použite sudo update-alternatives --config java a vyberte ako predvolenú Javu 8, potom by sa Flexi mala načítať v poriadku

Did this answer your question?