Túto skutočnosť zaznamenávame, rady dokumentov sa musia pridávať prostredníctvom aplikácie na pracovnej ploche.

V súčasnosti pracujeme na inom riešení pre webovú aplikáciu.

Did this answer your question?