Systém Flexi podporuje platené rozšírenia pre prácu s EDI. Ak je export stále sivý a napr. faktúru nemožno exportovať, skontrolujte, či:

  • v ponuke Firma - Nastavenia máte vyplnené polia ID, Ulica, Mesto, PSČ,

  • máte vyplnené polia EAN a File Mark v ponuke Firma - Nastavenia na karte Rozšírené,

  • zákazník na doklade je v adresári a má vyplnené polia EAN a DIČ a na karte Rozšírené je vybraný formát exportu - EDI,

  • všetky položky sú položky zoznamu a majú zadaný EAN kód.

Po nastavení týchto polí by malo byť možné exportovať údaje.

Poznámka: Ak máte licenciu na destinácie a chcete exportovať do EDI faktúru s vyplnenou destináciou, musíte mať túto destináciu zadanú v adresári zákazníka a mať vyplnený kód EAN.

Did this answer your question?