Ak používate modul Mzdy, je vhodné nechať si vypočítať mzdy vo Flexi za celý rok.

Takto získate kompletnú mzdovú agendu, priebežný výpočet priemerného zárobku a podklady pre ročné zúčtovanie dane z príjmov. Preto sa neodporúča začať používať modul Mzdy len na časť obdobia.

Did this answer your question?