V module Osobné štatistiky pre daného zamestnanca na záložke Odpočty je potrebné pridať Nový.

Ako Typ odpočtu môžete vybrať MZDU (pevná suma za mesiac) alebo VÝPOČET MZDY (konštantná suma vynásobená počtom odpracovaných dní).

VSTUPENKA:

  • sumu je potrebné zadať do poľa Suma, bude sa odpočítavať pevne každý mesiac

VYPOČÍTANÉ POPLATKY:

  • do poľa Percento/Konštanta je potrebné zadať sumu, ktorá sa zamestnancovi odpočíta za každý odpracovaný deň

  • ak pri aktualizácii mzdy nepočítame odpracované dni, musíme skontrolovať zmenu času používateľa, zadať počet dní a prepočítať mzdu

Poznámka:

Suma pre zamestnávateľa sa nevytvára v rámci mzdovej agendy. Môže byť zadaný a zaúčtovaný interným dokladom.

Did this answer your question?