Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyEET
6. Overenie komunikácie
6. Overenie komunikácie

Ako zistím, či moje tržby skutočne smerujú do EET

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zistiť, či faktúry smerujú do EET, môžeme v menu Nástroje - Komunikácia s EET.

Tu môžeme vidieť, aké faktúry boli odoslané alebo zrušené, kedy a v akom režime. Ak faktúra nebola odoslaná do EET, v stĺpci Informácie o chybe sa zobrazí text, ktorý identifikuje chybu. Napríklad v prípade na obrázku chyba znamená, že nebol nahraný platný certifikát pre EET.

Did this answer your question?