Zistiť, či faktúry smerujú do EET, môžeme v menu Nástroje - Komunikácia s EET.

Tu môžeme vidieť, aké faktúry boli odoslané alebo zrušené, kedy a v akom režime. Ak faktúra nebola odoslaná do EET, v stĺpci Informácie o chybe sa zobrazí text, ktorý identifikuje chybu. Napríklad v prípade na obrázku chyba znamená, že nebol nahraný platný certifikát pre EET.

Ako postupovať
Často kladené otázky
Kódy EET a podmienky ich tlače
Na úvod

Did this answer your question?