Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyKlávesové skratky
Klávesové skratky v aplikácii Flexi - Linux
Klávesové skratky v aplikácii Flexi - Linux

Ako si uľahčiť prácu v aplikácii na ploche

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Linux

Enter - tlačidlo na potvrdenie

Alt + podčiarknuté písmeno na tlačidle - stlačí požadované tlačidlo

  • V systéme Linux by sa malo vždy zobrazovať podčiarknuté písmeno na tlačidlách.

  • Ďalším spôsobom zobrazenia klávesovej skratky je prejsť kurzorom myši nad tlačidlo a zobrazí sa popis tlačidla vrátane jeho skratky.

Alt + šípka doľava - presun na predchádzajúci záznam
Alt + šípka doprava
- presun na ďalší záznam
Ctrl + Page Up
- presun na predchádzajúcu kartu
Ctrl + Page Down - presun na ďalšiu kartu
Shift + šípka hore - presun na predchádzajúce pole
Shift + šípka dole - presun na ďalšie pole
Tab - presun na ďalšie pole
Shift + Tab - presun na predchádzajúce pole
Medzerník - zmení zaškrtávacie políčko na začiarknuté/odčiarknuté
F1- otvorí nápovedu programu
F2- otvorí dialógové okno číselníka nad zoznamom výberu so zoznamom hodnôt (napr.

F9 - začne skenovanie prílohy
F10 - otvorí okno na zadanie položky podľa EAN kódu a počtu položiek (vhodné pre skenovanie položiek)

Esc - zatvorí otvorený formulár

Prehľad záznamov (napríklad zoznam spoločností v module Adresár)

Šípky nahor a nadol - presun v prehľade záznamov

Ctrl + Home - presun na prvý záznam v prehľade
Ctrl + End - presun na posledný záznam v prehľade


Medzerník -. zmení začiarkavacie políčko na začiarknuté/odčiarknuté
Shift + kontrola záznamu myšou - kontroluje všetky záznamy vo vybranom rozsahu
Odstrániť - vymaže vybraný záznam, alebo viac vybraných záznamov pomocou zaškrtávacieho políčka
Alt + K - vytvorenie kópie záznamu
Ctrl + F - spustenie fulltextového vyhľadávania
Alt + I - otvorí nastavenia filtrov
Alt + P - vyberie tlačovú zostavu
F4 - zobrazí/skryje strom cenníkov (len v module cenníkov)
F5 - otvorí prílohu

Vydané/prijaté faktúry

Ctrl + K - podpísať platbu (platí aj pre pokladňu)

Ctrl + H - platba v hotovosti
Ctrl + Z - vytvoriť/zrušiť väzbu ZDD

Pole Dátum

F2 - otvorí kalendár na výber dátumu

F3 - nastaví dnešný dátum (ak je dátum v počítači nastavený správne)
Šípka hore - posunie zobrazený dátum o jeden deň (+1)

Šípka dole - posun zobrazeného dátumu o jeden deň (-1)
Page Up - posun zobrazeného dátumu o jeden mesiac (+1)

Page Down - posun zobrazeného dátumu o jeden mesiac (-1)


------------------Navigace------------------

Aplikácia pre stolové počítače

Windows
MacOS
Linux

Vebové rozhranie Flexi

Did this answer your question?