MacOS
Všeobecne

Option + / - asistent a rýchle vyhľadávanie
Option + G - zoznam agend
Option + N - nový záznam
Option + E - upraviť existujúci záznam
Šípka hore - predchádzajúci riadok v tabuľke

Šípka dole - nasledujúci riadok v tabuľke

Upraviť

zavrieť
Option + K - zavrieť mimo účtovníctva
Option + U - odomknúť
Option + šípka vľavo - presun na predchádzajúci záznam
Option + šípka doprava - presun na ďalší záznam
Option + šípka dole - rozšírenie ponuky pre výberové polia
Tab - skok na ďalšie pole
Shift + Tab - skok na predchádzajúce pole


------------------Navigace------------------

Úvod

Aplikácia pre stolové počítače

Windows
MacOS
Linux

Vebové rozhranie Flexi

Windows
MacOS
Linux

Did this answer your question?