Príklad pre prijatú objednávku (pre ostatné záznamy je postup samozrejme analogický):

{"winstrom": {"-version": "1.0", "invoice-issued": {"@action": "delete","id": ["code:21/0001","ext:ID:210001"] }}} 

Pri ostatných záznamoch sa postupuje analogicky.

Did this answer your question?