Skip to main content
Zasielanie newslettera

GDPR v príkladoch

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ak máte databázu existujúcich klientov z minulosti, GDPR neovplyvní možnosť zasielania e-mailov týmto klientom - nebude potrebný nový súhlas, ale je potrebné poskytnúť možnosť odhlásiť sa z odberu. Zmena sa týka len obsahu - zákazníkom je možné zasielať len ponuky tého istého druhu tovaru, na ktorý bol predtým udelený súhlas.

Pre nových zákazníkov je dôležité, čo všetko môže jeden súhlas pokryť, prípadne aké ponuky alebo novinky zákazník súhlasí dostávať. Zo súhlasu musí byť jasné, aká komunikácia bude klientovi zasielaná. V prípade rôznych ponúk alebo noviniek by stálo za zváženie rozdeliť ich na viacero súhlasov.

Pred udelením súhlasu musí každý nový zákazník vedieť, kto ste, aké údaje o ňom zhromažďujete, kto ďalší ich spracúva, prečo a ako dlho a aké práva má tento zákazník.

Súhlas musí byť jasný, zaznamenaný a, samozrejme, dobrovoľný.

Podívajme sa na náš príklad vytvorenia účelu potrebného na zasielanie informačných bulletinov.
Najprv musíme vytvoriť definíciu účelu.

- Právnym titulom v prípade zasielania newslettera je Súhlas.

- Na karte Výskyt údajov by malo byť uvedené pole Adresy spoločnosti a jeho pole E-mail.

- Platnosť pre existujúcich aj nových zákazníkov je v tomto prípade nastavená na Ručné - klient dáva súhlas.

- Doba platnosti účelu s názvom oprávnený záujem môže byť 3 roky - v tomto prípade by sme mali klienta informovať o dobe platnosti.

Ďalšie nastavenia, či už ide o prístup k údajom (oprávnená osoba), postup po skončení platnosti alebo pridanie poznámky či popisu na karte Texty, sú samozrejme na vás, ale odporúčame ich špecifikovať pre prípadné dokazovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov.

Druhým krokom v prípade ručnej platnosti je vytvorenie účelu na danú položku adresára.

Účely je potom možné vyhľadať v zázname GDPR -> Purposes. Aj tu, podobne ako vo väčšine záznamov Flexi, je možné použiť filtrovanie (podľa firmy, definície účelu atď.).

Did this answer your question?