Táto chyba sa počas inštalácie vyskytuje sporadicky a je spôsobená neúspešnou inštaláciou písma (nemožno ho prepísať).

Chybu je možné preskočiť a inštalácia sa úspešne dokončí.

Did this answer your question?