V aplikácii Flexi môžete odosielať dokumenty e-mailom rôznymi spôsobmi. Každá metóda je opísaná v samostatnom článku.

1) Základným spôsobom je odoslanie žiadosti prostredníctvom symbolu obálky.

Odoslanie e-mailu z aplikácie na ploche

________________________________________________

2) Je tiež možné nastaviť, aby sa dokumenty po vytvorení odosielali automaticky.

Automatické odosielanie dokumentov

________________________________________________

3) Ďalšou možnosťou je automatické odosielanie faktúr vygenerovaných zo zákazníckych zmlúv.

Automatické odosielanie dokumentov zo zákazníckych zmlúv

________________________________________________

4) Pomocou jednoduchého príkazu API je možné odoslať všetky dokumenty označené na odoslanie.

Odosielanie dokumentov cez API

________________________________________________

Did this answer your question?