Skip to main content
Slovensko - dobropisy v KV

Pôvodné sériové číslo faktúry

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V prípade dobropisu sa pôvodné sériové číslo faktúry v slovenskom kontrolnom výkaze získa prepojením na pôvodnú faktúru. Do poľa Číslo objednávky pôvodnej prijatej faktúry alebo interné číslo pôvodnej vydanej faktúry sa vytiahne Číslo objednávky pôvodnej faktúry.

Deklaračný doklad vytvorený prostredníctvom Služby -> Vytvoriť dobropis sa automaticky prepojí s pôvodnou faktúrou. Prípadne môžete vytvoriť odkaz na pôvodnú faktúru výberom riadku dobropisu a použitím príkazu Služby -> Vytvoriť/zrušiť odkaz na dobropis.

Did this answer your question?