Importy z ISDOC, jednoduchá zmena poradia riadkov na dokladoch alebo pridané funkcie do stromu cenníkov? Toto sú najlepšie veci, ktoré vás čakajú v aktuálne nasadenej verzii.

Import v ISDOC

V časti Prijaté faktúry je teraz k dispozícii akcia pre import v ISDOC.

Poradie riadkov dokumentu

Ješte nikdy nebola ich zmena jednoduchšia, stačí kliknúť na zobrazený prvok a presunúť riadok na požadované miesto. Modrá čiara potom označí miesto, kam sa má čiara umiestniť.

Strom cenníkov

Nielenže vonku kvitnú gaštany, ale aj náš strom pekne rozkvitol novými prvkami. Chcete zmeniť usporiadanie stromčeka? Tak to urobme! Teraz môžete pomocou myši zmeniť usporiadanie stromu podľa svojich predstáv. Ťahajte a púšťajte jednotlivé položky alebo celé korene. Potrebujete pridať, premenovať alebo odstrániť koreňový adresár? Kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazíte ponuku, ktorá vám to umožní. To je všetko v poriadku, ale potrebujete začleniť alebo odstrániť položky v strome? No aj to je možné, stačí ich nájsť, vybrať a pod tabuľkou kliknúť na kliknúť "..." a z ponuky vybrať požadovanú akciu.

Did this answer your question?