Flexi automaticky zisťuje, či je verzia klientskej aplikácie rovnaká ako verzia na serveri, ku ktorému sa pripája. Ak nie je, klientska aplikácia sa automaticky aktualizuje na verziu servera, keď sa používateľ prihlási. Aktualizácia zvyčajne zahŕňa aj stiahnutie súboru.

Ak je počet stiahnutých súborov na hodnote 0 a údaje sa nenačítavajú, môže pomôcť vypláchnutie vyrovnávacej pamäte. Riešením je teda ukončiť program Flexi, vymazať vyrovnávaciu pamäť podľa týchto pokynov a znovu spustiť program Flexi.

Did this answer your question?