<winstrom version="1.0">
<order-received>
<id>code:OBP0036/2019</id>
<realizationobj type="faktúra-vydaná">
<id>2043</id>
<polozkyobchdokladu>
<polozka>
<cisrad>2</cisrad>
<mj>1</mj>
</polozka>
</polozkyobchdokladu>
</realizáciaobj>
</objednávka-prijatá>
</winstrom>

V požiadavke je potrebné uviesť ID faktúry, podľa ktorej sa má objednávka vykonať.

Did this answer your question?