Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Desktopová aplikácia - novinka vo verzii 2020.2.6
Desktopová aplikácia - novinka vo verzii 2020.2.6

22 Sep 2020 - Vylepšená kontrola dávok sociálneho zabezpečenia pre spoločnosť

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?