Inštalácia na Linux Fedora 32 (33)

Flexi nemožno nainštalovať z RPM balíka, konflikt s java

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Popis chyby:

Problém: balík Flexi-client-2020.2.6-1.noarch vyžaduje jre < 10, ale žiadny z poskytovateľov sa nedá nainštalovať

- protichodné požiadavky

- nič neposkytuje jre7 >= 1.7, ktoré potrebuje Flexi-virtual-java-el5-1.7-1.noarch

Riešenie:

Ďalším problémom, ktorý sa vyskytuje v systéme Fedora 33, sú staré zásady šifrovania, ktoré Fedora 33 už neumožňuje. Riešenie je sudo update-crypto-policies --set LEGACY

Viac informácií zde.

Did this answer your question?