Skip to main content
Nemožno vymazať záznam, ku ktorému nie je väzba

Aplikácia vypíše Záznam nebolo možné vymazať, hoci nie je viazaný

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Aplikácia pri pokuse o vymazanie záznamu alebo dokladu (napríklad vzájomného zápočtu) zobrazí chybu:

Tuto chybu způsobuje navázaný GDPR účel. Záznam nie je možné vymazať z dôvodu viazanosti na účely GDPR. Stačí odstrániť účely, ktoré do záznamu nepatria, a potom ich vymazať. Vyberte záznam kliknutím naň a výberom položky Účel v ponuke GDPR, potom odstráňte všetko nepotrebné. záznam.

Did this answer your question?