Aplikácia pri pokuse o vymazanie záznamu alebo dokladu (napríklad vzájomného zápočtu) zobrazí chybu:

Tuto chybu způsobuje navázaný GDPR účel. Záznam nie je možné vymazať z dôvodu viazanosti na účely GDPR. Stačí odstrániť účely, ktoré do záznamu nepatria, a potom ich vymazať. Vyberte záznam kliknutím naň a výberom položky Účel v ponuke GDPR, potom odstráňte všetko nepotrebné. záznam.

Did this answer your question?