Skip to main content
Typy dokumentov - Predaj

Kde nájdeme typy dokumentov pre modul Predaj

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typy dokumentov

Predaj - Typy dokumentov

Pred vystavením dokladov je potrebné nastaviť typy dokladov. Zahŕňajú tieto formy:

Typy vydaných faktúr

Predaj - Typy dokladov - Typy vystavenia faktúr

Hodnoty v nej zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Predaj - Vydané faktúry (karta Hlavná - pole Typ faktúry).

Soznam predajných pokladní

Predaj - Typy dokladov - Zoznam predajných dokladov

Hodnoty v ňom zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Predaj - Pokladňa (pole Typ dokladu).

Typy prijatých dopytov

Predaj - Typy dokumentov - Typy prijatých dopytov

Vykázané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Predaj - Prijaté požiadavky (karta Hlavné - pole Typ dokladu).

Typy vydaných citátov

Predaj - Typy dokumentov - Typy dokumentov

Hodnoty v ňom zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Predaj - Vystavené ponuky (karta Hlavná - pole Typ dokladu).

Typy prijatých objednávok

Predaj - Typy dokumentov - Typy prijatých objednávok

Vyhodnoty v ňom zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Predaj - Prijaté objednávky (karta Hlavné - pole Typ dokladu).

Did this answer your question?